Karakterisering av termiska och kemiska deaktiveringsmekanismer för zeolitbaserade SCR- katalysatorer
Forskningsprojekt , 2011 – 2013

Detta ärende berör deaktivering av zeolitbaserade SCR-katalysatorer. Deaktivering medför att avgastemperaturen måste höjas under livscykeln, vilket ökar bränsleförbrukning och klimatpåverkan. Möjligen kan RME och andra biobränslen förvärra situationen. Syftet med projektet är att kartlägga och öka förståelsen för mekanismerna bakom deaktivering.

Deltagare

Magnus Skoglundh (kontakt)

Professor vid Teknisk ytkemi

Louise Olsson

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28