Mer energieffektiva och miljöanpassade ytmaterialbehandlingar före lackering för bilindustrin
Forskningsprojekt , 2012 – 2016

Syftet med projektet är bygga upp kunskap och kompetens för att kunna ersätta zinkfosfatering med mer energieffektivare och miljövänligare ytbehandlingsmetoder. Projektet avser innehålla val av test- och analysmetoder, experimentella försök samt utvärdering av korrosionsegenskaper och lackvidhäftning hos lackerade metaller. Arbetet kommer att sammanfattas i en doktorsavhandling inom området. Med mer miljöanpassade förbehandlingar kan energianvändningen förväntas minska med upp till 40 % per behandlad karossyta. I förlängningen kan också detta leda till att mer karossdetaljer i fordonen kan bytas ut till aluminium.

Deltagare

Jan-Erik Svensson (kontakt)

Professor vid Oorganisk miljökemi

Finansiering

Volvo Cars

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28