Nya lösningar till ett blodigt problem vilket hindrar fullt utnyttjande av våra marina resurser -en tvärvetenkaplig satsning
Forskningsprojekt , 2011 – 2014

Idag går majoriteten av all fångad pelagiskt fisk (sill, sardiner, skarpsill etc) ihop med avskär från filleteringsindustrin rakt till fiskmjöl/olje-produktion. Globalt besitter dessa råvaror ~7.5 milj ton högkvalitativa proteiner, vilka istället skulle kunna användas till livsmedel/livsmedelsingredienser.Nya tekniker för detta finns idag framtagna, men användningen av produkterna (fileer, färser, renade proteiner, hydrolysat) begränsas tyvärr av kraftig pigmentering samt snabb fettoxidation. De komponenter som huvudsakligen står för dessa kvalitetsnedsättningar är fiskarnas hemoglobin (Hb), dvs dess blod. Post mortem är de mest kristiska stegen för Hb-inducerad oxidation/pigmentering att: (ii) kapillärer brister, (ii) erytrocyter lyserar pga koagulation, mekansik åverkan, osmotiskt tryck, temperaturhöjningar och/eller oxidation av erytrocytmembranet, (iii) bildning av met-Hb/hem-förlust. Med ett interdiciplinärt angreppssätt syftar detta projekt till att ta fram innovativa tekniker som hindrar oönskad Hb-kontaminering, och därmed möjliggör för ett mer hållbart nyttjande av våra marina resurser. De specifika målen är att: (i) utföra en grundläggande hematologisk karakterisering av blod från tre viktiga fiskarter; sill, torsk, forell, (ii) utveckla en innovativ sköljnings-/inkuberingsvätska för fisk i olika processteg vilken hindrar koagulering och erytrocytlysering, och (iii) utveckla strategier för att avlägsna Hb/heme med extraktion, precipitation eller adsoprtion.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Jordbruksverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-06