Radium/barium och strontium medfällning
Forskningsprojekt , 2012

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christian Ekberg (kontakt)

Professor vid Kärnkemi

Hanna Hedström

Doktorand vid Kärnkemi

Henrik Ramebäck

Adj professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-04