Sustainable&Healthy - Development of sustainable processing technologies for converting by-products into healthy, added value ingredients and food products
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Marie Alminger (kontakt)

Biträdande professor vid Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017 med 300 000,00 SEK

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-04