Intracellular metabolic sensors for metabolic engineering of yeast
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Verena Siewers (kontakt)

Senior forskare vid Systembiologi

Finansiering

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-11