Samspelseffekter vid deaktivering av efterbehandlingskatalysatorer för biobränsledrift
Forskningsprojekt, 2014 – 2019

Projektet syftar till att kartlägga samspelet mellan ingående komponenter i ett typisk Euro 6-efterbehandlingssystem vid åldring med avgaser från tunga motorer körda på biobränslen. Projektet tar ett samlat grepp om framtidens efterbehandlingssystem och är utformat som doktorandprojekt. En livslängdsprediktion av efterbehandlingssystemet ger tydliga gränsvärden vilka är konkreta verktyg för fordonets motorstyrning, systemdesign av efterbehandlingen samt katalysatorspecifikationer. Sammantaget medverkar dessa till en ökad energieffektivisering av hela fordonet.

Deltagare

Magnus Skoglundh (kontakt)

Teknisk ytkemi

Per-Anders Carlsson

Teknisk ytkemi

Samarbetspartners

Haldor Topsoe

Kongens Lyngby, Denmark

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 38364-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-12