Värdehöjning av processvatten från sillindustrin
Forskningsprojekt , 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-09