Ice Cloud Imager
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

​Vad väger molnen? Detta är inte en barnslig fråga, utan en grundläggande fråga för klimatfrågan och väderprognoser. Det enda sättet att mäta vikten hos moln globalt är via satelliter. Dagens satelliter kan besvara frågan ganska väl när det gäller moln som består av vattendroppar, men ingen existerande satellit kan med säkerhet bestämma mäta mängden is i moln. Dock är det bestämt att nästa generation av europeiska vädersatelliter ska ha ett instrument som är inriktat mot just ismoln. Detta instrument heter Ice Cloud Imager (förkortat till ICI), och är delvis planerat i Sverige. Detta projekt är del av den vetenskapliga planeringen runt ICI, med fokus på vilka klimatdata som kan erhållas. Projektet bygger på vår erfarenhet ifrån den svenska satelliten Odin, som var den första satelliten som utforskade vår atmosfär med de våglängder som ICI kommer använda. ICI kommer skjutas upp ca 2021, och i nuläget inriktas arbetet på en flygburen demonstrator som sätts samman av UK Met Office (Englands motsvarighet till SMHI), där delar kommer ifrån Omnisys (ett företag i Göteborg).

Deltagare

Patrick Eriksson (kontakt)

Professor vid Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik

Samarbetspartners

Europeiska rymdorganisationen (ESA)

Paris, France

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Met Office

Exeter, United Kingdom

SMHI

Norrköping, Sweden

Universität Hamburg

Hamburg, Germany

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 142/13
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ic...

Senast uppdaterat

2018-01-06