Design and Assembly of Novel Pathways for Advanced Biofuel Synthesis
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yun Chen (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: Avtal-13-372
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-06