Skummade material för förpackningar och absorbenter baserade på skogsbiprodukter
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Dagens kommersiella skummaterial (i förpackningar, absorbenter, medicinska produkter e.t.c.) framställs från fossila råvaror. Skummaterial konsumerar en substantiell mängd fossil råvara och är svåra att återvinna. Det föreslagna projektet siktar mot att utveckla extruderade skummaterial baserade på hemicellulosan galaktoglukomannan (GGM) och nanocellulosa och därmed ersätta fossila råvaror (utmaning I). Biopolymeren GGM kan utvinnas från biprodukter till termomekanisk pappersmassa vilket bidrar till bättre utnyttjande av skogsråvara (utmaning II). GGM finns tillgänglig i stora mängder till ett potentiellt konkurrenskraftigt pris, men forskning behövs för att förbättra materialegenskaper (t.ex. genom kemisk modifiering) och för att utveckla skummaterial. Industrideltagarna säkerställer att kraven på hög funktionalitet kombinerat med lågt pris möts. De akademiska deltagarna från Innovation och Entreprenörskap samt från Miljövetenskap säkerställer rätt prioritering och val mellan åtgärder (utmaning IV). Det föreslagna forskningsprogrammet kommer att leda till ersättning av fossil-baserad råvara med förnyelsebar skogsråvara för skummaterial till förpackning och absorbenttillämpningar, en mer konkurrenskraftig skogsindustri, bättre utnyttjande av skogsråvara samt till nya, innovativa skummaterial.

Deltagare

Anette Larsson (kontakt)

Professor vid Farmaceutisk teknologi

Samarbetspartners

Akzo Nobel - Pulp and Performance Chemicals

Göteborg, Sweden

Akzo Nobel Functional Chemicals AB

Domsjö, Sweden

Battenfeld Sverige AB

Halmstad, Sweden

Fiber-X

Markaryd, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Lantmännen Food R&D

Malmö, Sweden

Lyckeby Research & Development

Kristianstad, Sweden

Mölnlycke healthcare

Gothenburg, Sweden

PackBridge

Malmö, Sweden

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

Gothenburg, Sweden

Stora Enso Research Centre

Karlstad, Sweden

Tetra Pak

Lund, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-16