Förbättringar av livslängden av fastoxidbränsleceller-APU-för tunga fordonsapplikationer
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

För att minska bränsleanvändningen när lastbilar står på tomgång kan en extra strömkälla (APU) användas. I det här projektet kommer APUer av typen fastoxidbränsleceller (SOFC) att analyseras. Syftet med projektet är att finna lösningar på tre av de orsaker som påverkar funktion och livsländ på ett negativt sätt för SOFCs; oxidationen av katodsidan på den bipolära plattan, kromförångning och anodsidans oxidation.

Deltagare

Jan-Erik Svensson (kontakt)

Professor vid Oorganisk miljökemi

Samarbetspartners

Sandvik

Stockholm, Sweden

Topsoe Fuel Cell

Lyngby, Denmark

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-30