Odlingsfri identifiering av antibiotikaresistens
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Westerlund (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Torsten Söderbergs Stiftelse

Projekt-id: M171/14
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-29