Odlingsfri identifiering av antibiotikaresistens
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Westerlund (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Torsten Söderbergs Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-29