Observational Constraints from Satellites for Atmospheric Chemistry in Earth System Modelling (OSCES)
Forskningsprojekt , 2012 – 2016

Utvärdering av MATCH mot satellitdata, doktorandprojekt i samarbete med Chalmers

Deltagare

Michael Kahnert (kontakt)

Adjungerad professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik och modellering

Samarbetspartners

SMHI

Norrköping, Sweden

Finansiering

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-05