Aluminiumkretsloppet (AluKrets)
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christian Ekberg (kontakt)

Professor vid Kärnkemi

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Mittuniversitetet

Sundsvall, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15