Biosensing av miRNA och detektion av läkemedelsväxelverkan
Forskningsprojekt, 2015 – 2020

Mikro-RNAer (miRNA) är korta, enkelsträngade RNA-molekyler som har en fundamental roll nästan överallt inom biologi. Dessa endogena miRNAer reglerar genuttryck på ett sekvensspecifikt sätt genom att binda den 3’-otranslaterade regionen av mål-mRNA-molekylen vilket resulterar i ned- eller uppreglering av målgenerna. Växande bevis tyder även på att miRNA bidrar till en mängd mänskliga sjudomar såsom cancer, inflammatoriska och kardiovaskulära sjukdomar, vilket innebär att reglering av miRNA-uttryck med hjälp av läkemedelsmolekyler kan vara framtiden för att bota flertalet sådana sjukdomar. I detta projekt kommer vi att undersöka och utveckla två värdefulla detektionsmetoder för miRNAer: 1) Ett biosensorsystem som specifikt detekterar ett visst miRNA genom att använda komplementärt DNA som modifierats med fluorescenta basanaloger (FBAer). 2) En in vitro-assay med vilken man kan följa bindning av små molekyler, (kandidat)läkemedel, till miRNA som modifierats med fluorescenta RNA basanaloger. Med sin interna position i DNA- och RNA-helixar utgör FBAer ett attraktivt alternativ till externa prober, vilka kan påverka växelverkan mellan mål-miRNAt och den komplementära nukleinsyramolekylen eller (kandidat)läkemedlet. I detta projekt kommer vi använda vår omfattande erfarenhet om FBAer och användning av fluorescenstekniker för att förse läkemedelsindustri, sjukhuslaboratorier och akademi med banbrytande miRNA-metoder.

Deltagare

Marcus Wilhelmsson (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: IS14-0041
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/B...

Senast uppdaterat

2018-02-05