Biosensing av miRNA och detektion av läkemedelsväxelverkan
Forskningsprojekt , 2015 – 2020

Mikro-RNAer (miRNA) är korta, enkelsträngade RNA-molekyler som har en fundamental roll nästan överallt inom biologi. Dessa endogena miRNAer reglerar genuttryck på ett sekvensspecifikt sätt genom att binda den 3’-otranslaterade regionen av mål-mRNA-molekylen vilket resulterar i ned- eller uppreglering av målgenerna. Växande bevis tyder även på att miRNA bidrar till en mängd mänskliga sjudomar såsom cancer, inflammatoriska och kardiovaskulära sjukdomar, vilket innebär att reglering av miRNA-uttryck med hjälp av läkemedelsmolekyler kan vara framtiden för att bota flertalet sådana sjukdomar. I detta projekt kommer vi att undersöka och utveckla två värdefulla detektionsmetoder för miRNAer: 1) Ett biosensorsystem som specifikt detekterar ett visst miRNA genom att använda komplementärt DNA som modifierats med fluorescenta basanaloger (FBAer). 2) En in vitro-assay med vilken man kan följa bindning av små molekyler, (kandidat)läkemedel, till miRNA som modifierats med fluorescenta RNA basanaloger. Med sin interna position i DNA- och RNA-helixar utgör FBAer ett attraktivt alternativ till externa prober, vilka kan påverka växelverkan mellan mål-miRNAt och den komplementära nukleinsyramolekylen eller (kandidat)läkemedlet. I detta projekt kommer vi använda vår omfattande erfarenhet om FBAer och användning av fluorescenstekniker för att förse läkemedelsindustri, sjukhuslaboratorier och akademi med banbrytande miRNA-metoder.

Deltagare

Marcus Wilhelmsson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Fysikalisk kemi

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/B...

Senast uppdaterat

2018-02-05