Kvantitativ bestämning av den gasformiga kolemissionen från vulkaner
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Projektet avser att förbättra våra kunskaper om hur mycket kol som kommer ur vulkaner, som en del av den globala kolbalansen

Deltagare

Bo Galle (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Finansiering

Department of Terrestrial Magnetism Carnegie Institution of Washington

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-13