Utveckling av Volvos fullskalevindtunnel och virtuell tunnelmodell för framtida fordonscertifiering
Forskningsprojekt , 2014 – 2018

Sedan 1986 har Volvo Cars använt mätdata från sin fullskalevindtunnel som bas för kravsättning, utveckling av nya projekt, samt verifiering av produktionsbilar. Parallellt med vindtunnelproven används virtuella modeller (CFD) som verktyg i utvecklingen av nya bilar och som komplement till fysisk provning av prototyper. Trots ständiga förbättringar av de virtuella metoderna kvarstår skillnader mellan predikterade aerodynamiska egenskaper från CFD och uppmätta värden i vindtunneln. Dessa skillnader kommer att öka i betydelse fram till år 2020; dels beroende på förändrade lagkrav för förbrukningscertifiering, och dels på ökad användning av virtuella metoder i strävan efter kortare utvecklingstider. Detta projekt syftar till att förbättra förståelsen av varför skillnader mellan beräkning och provning uppstår. Detta görs genom att undersöka strömningsbilden i vindtunneln, och med detta som underlag förbättra den numeriska motsvarigheten.

Deltagare

Lennart Löfdahl (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-01359
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Ut...

Senast uppdaterat

2015-10-23