Utveckling av kolvångexpander
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Inom projektet ska utredas i vilka nischer av småskalig elproduktion som kolvångexpandrar kan vara konkurrenskraftiga och vilken teoretisk ekonomisk potential de har. Vidare analysera hur ett kolvångexpanderkoncept tekniskt ska utformas och hur tillverkningen kan se ut för att vara konkurrenskraftig. Konceptet förväntas leda till mer robusta system för elproduktion med ånga vars tryck är för lågt för att användas i en ångturbin.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssytem

Gunnar Latz

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssytem

Samarbetspartners

ÅF Industry

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-05