Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems (SuRE BPMS)
Forskningsprojekt, 2015 – 2017

I princip alla företag har infört någon form av Business Performance Measurement System (BPMS) för att följa upp och förbättra produktion och implementera produktionsstrategier. Ökat fokus på hållbarhet gör att nya nycketal införts för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås. Därmed ökar antalet nyckeltal ständigt tillika komplexiteten i de system för nyckeltalsuppföljning företagen använder. Detta leder till brister i dagens system och arbetssätt: Otydliga kopplingar och beroenden mellan olika nyckeltal Dålig integration av hållbarhetsdimensionen i BPMS och förbättringssystem vaga kopplingar mellan åtgärder, mål, och strategiska beslut Brist på metoder och nyckeltal för att följa upp och utveckla andra processer än tillverkning Syftet med det föreslagna projektet är att möta dessa brister i nära samarbete inom projektkonsortiet som består av 3 universitet, ett forskningsinstitut, 5 tillverkningsföretag och 2 konsultföretag. Målen är att: Integrera hållbarhetsdimensionen i BPMS och förbättringsarbete Utveckla nyckeltal och principer för proaktivt beslutsfattande istället för reaktivt rapporterande Öka visualisering av prestanda mellan olika nivåer i företaget Inkludera uppföljning och förbättring av övriga processer (produktionsutveckling, inköp, R&D) i BPMS Avsikten är att åstadkomma ökad effektivitet och mätbarhet för bättre ledning och styrning av produktion mot strategiska mål och mot ökad hållbarhet.

Deltagare

Mats Winroth (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Peter Almström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

ÅF

Stockholm, Sweden

Capgemini

Bromma, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Haldex

Landskrona, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Sandvik

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-01371
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/su...

Senast uppdaterat

2018-05-30