BSR Innoship, Baltic Sea cooperation for reducing ship and port emissions through knowledge- and innovation-based competitiveness
Forskningsprojekt, 2010 – 2013

Projektet BSR InnoShip syftar till att analysera sätt att minska luftutsläpp av föroreningar från fartyg som trafikerar Östersjön.

Deltagare

Johan Mellqvist (kontakt)

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Samarbetspartners

Akademia Morska w Szczecinie

Szczecin, Poland

Baltic Institute of Marketing, Transport and Tourism at the University of Rostock

Rostock, Germany

Baltic Sea Forum

Hamburg, Germany

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (EKUK)

Tallin, Estonia

Europas Maritime Udviklingscenter

Köpenhamn, Denmark

Finnish Meteorological Institute

Helsingfors, Finland

ISL - Institut Fuer Seeverkehrswirtschaft Und Logistik

Bremen, Germany

Klaipeda University

Klaipeda, Lithuania

Kymenlaakso University of Applied Sciences

Kotka, Finland

Latvian Maritime Academy

Riga, Latvia

Meteorologisk institutt

Oslo, Norway

Polish Register of Shipping

Gdansk, Poland

Södertörns högskola

Huddinge, Sweden

State Enterprise Klaipeda State Seaport Authority

Klaipeda, Lithuania

Teknologian Tutkimuskeskus (VTT)

Espoo, Finland

The Baltic Institute of Finland

Helsingfors, Finland

Turun Yliopisto

Åbo, Finland

Union of the Baltic Cities Commission on Environment Secretariat, city of Turku

Turku, Finland

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: Baltic sea region programme
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2023-05-25