Utvärdering av högfartsstabilitetförbättringar med DSLD
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Syfte och mål: Den riktningskänsliga låsbara differentialen (DSLD) är en patenterad teknik för semiaktiva differentialer baserad på en svensk uppfinning. DSLD kan teoretiskt kringgå den inneboende kompromissen mellan höghastighetsstabilitet och manövrerbarhet vid lägre hastigheter hos vägfordon. Målet med det aktuella projektet är att utföra nödvändiga experiment, samla in data och visa både objektiva och subjektiva resultat för våra industriella partners. Förväntade effekter och resultat: De förväntade resultaten av experimenten är att kunna kvantifiera stabilitetsförbättringarna för representativa körfall. En kvantifiering av fördelarna kan leda till ett ökat intresse från industriella partners och skynda på kommersialiseringsprocessen.

Deltagare

Mathias R Lidberg (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2016-09-08