VINK- Virtuell Integrerad Kompressordemonstrator
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Syfte och mål: För att förbättringar i en flygmotor skall kunna tas fram krävs insyn i hela utvecklingskedjan för att förstå hur ett detaljarbete passar in i en helhet. En virtuell plattform med en bredare sammansättning utgör ett bra sätt att ge insikt i angränsande områden. Den virtuella demonstratorn ger möjlighet att ta fram förutsättningar för forskningsprogram som exempelvis behöver randvillkor som indata för att kunna genomföra relevanta studier. Att värdera effekterna av att en detaljteknologi blir möjligt så att värdet av framstegen kan lyftas fram på ett korrekt sätt. Förväntade effekter och resultat: För en motorkonfiguration kommer koncept för att integrera ett mellantryckskompressorstativ där systemmässiga överväganden tagits in att utvärderas. För dessa konfigurationer tas resultat fram som beskriver förhållande mellan motorns verkningsgrad, funktionsmarginaler och vikt så att dessa kan balanseras mot varandra vid kompressorutläggningen. Vinster med teknologier som minskar förluster som att exempelvis öka ytfinhet i kanaler och blad kan därmed bedömas mot kostnader och tillämplighet av tillverkningsprocesser.

Deltagare

Tomas Grönstedt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-00896
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2017-11-30