Predikterbar prestanda för GNSS Applikationer. NRFP 2 (dnr 89:13)
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Projektet har två syften: Att ta fram en end-to-end RO-simulator för att prediktera prestanda för Radio-Ockultation. Att tydliggöra hur den elektriska framdrivningens stör GNSS mottagaren samt om möjligt/nödvändigt identifiera mitigering av störningarna

Deltagare

Patrick Eriksson (kontakt)

Professor vid Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik

Joel Rasch

Doktor vid Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

OHB AG Group

Bremen, Germany

Ruag Space AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: Dnr89:13
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06