Predikterbar prestanda för GNSS Applikationer. NRFP 2 (dnr 89:13)
Research Project , 2013 – 2014

Projektet har två syften: Att ta fram en end-to-end RO-simulator för att prediktera prestanda för Radio-Ockultation. Att tydliggöra hur den elektriska framdrivningens stör GNSS mottagaren samt om möjligt/nödvändigt identifiera mitigering av störningarna

Participants

Patrick Eriksson (contact)

Full Professor at Microwave and Optical Remote Sensing, Global Environmental Measurements and Modelling

Joel Rasch

Doktor at Microwave and Optical Remote Sensing, Global Environmental Measurements and Modelling

Collaborations

Luleå University of Technology

Luleå, Sweden

OHB AG Group

Bremen, Germany

Ruag Space AB

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish National Space Board

Project ID: Dnr89:13
Funding Chalmers participation during 2013–2014

More information

Latest update

2018-09-06