Utveckling av innovativa tekniker för småskalig kraftvärme från biobränslen
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Den svenska delen av projektet kommer att fokusera på att vidareutveckla och testa högtemperaturvärmeväxlare (HT-HE) i applikationer för externeldade gasturbiner i rostereldade biobränslepannor upp till ca 100 kW eleffekt. Syftet är att möjliggöra en implementering och kommersiell demonstration av tekniken. Högre verkningsgrad samt högre tillgänglighet i biobränsleeldade gasturbiner minskar användandet av fossila bränslen, vilket minskar utsläppen av koldioxid.

Deltagare

Henrik Ström (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-15