Cleantech i ett energisystemsperspektiv (CLEANS)
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

I detta projekt kommer det nationella energisystemet att betraktas i ett internationellt perspektiv genom att undersöka hemmamarknader som kan gynna grön tillväxt med fokus på export av energiteknik till snabbväxande utvecklingsländer. Projektet bygger därigenom på forskning inom två olika områden: nationell energi- och klimatanalys, samt studier av teknologiöverföring; delvis kopplade till mekanismen för ren utveckling (CDM). Den centrala frågeställningen är hur förutsättningarna för grön teknik som efterfrågas specifikt i utvecklingsländer kan gynnas, och projektet kommer undersöka vad en anpassning av hemmamarknadens förutsättningar skulle innebära med avseende på ett specifikt teknikområde: biogas. Fokus till ett land är nödvändigt för projektets genomförande och i projektet har Indien valts som ett lämpligt land att fokusera på.

Deltagare

Erik Ahlgren (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P39929-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2016-04-01