Vindkraft i skog II - Forestwind
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Projektets ska utveckla kunskap och beräkningsmetoder för att utvärdera lokalisering av vindkraftverk och vindkraftparker i skogsmiljö. Detta genom att kunna estimera och minimera lasterna på vindkraftverk i skogsterräng, samt att utreda skogens effekt på energiproduktionen och föreslå metoder för att öka energiutbytet över skog.

Deltagare

Lars Davidson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-04-15