Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen (förstudie)
Forskningsprojekt , 2015

Syftet med denna förstudie är att undersöka potentialen av en effektivisering av in- och kringfartslogistiken för godstrafik, för att i förlängningen även göra fullskaliga demonstrationer. Huvudmålet med projektet är att undersöka om samhällsnyttan kan ökas genom prioritering av samhällsnyttig godstrafik samt öka den generella kunskapen om kringfartslogistikens betydelse i logistikinfrastrukturen.

Deltagare

Sönke Behrends (kontakt)

Forskare vid Logistik och transport

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Schenker

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-02