Högkoncentrerade elektrolyter
Forskningsprojekt, 2015 – 2019

Projektet avser att bygga fundamental kunskap kring högkoncentrerade batterielektrolyter genom experimentella mätmetoder och datormodellering. Detta kan bidra till batterier som tål högre effekt och som därmed kan laddas snabbare.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Kondenserade materiens fysik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 39909-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-03