Lägre vikt vid användning av stålsandwichelement i brodäck
Forskningsprojekt, 2015 – 2019

Stålsandwichelement har tillämpats bland annat i marina applikationer med stor framgång. Detta innovativa konstruktionselement är attraktivt på grund av sin låga vikt i förhållande till styvhet. Tillverkning av ett stålsandwichelement kräver moderna sammanfogningsmetoder utförda i en modern stålverkstad.
Dagens gällande praxis när det kommer till brodäck av stål är påtagligt ortotropa och bestående av en stålplåt med trapetsformade längsgående avstyvningar. Dessa medför en hög produktionskostnad och en låg utmattningskapacitet. Stålsandwichelementet är ett lovande ersättande element för dessa.
Tillämpning av stålsandwichelementet i broapplikationer medför en lägre strukturell vikt och ett högre utnyttjande av stålets höga hållfasthet. Detta reducerar tillämpandet av naturens resurser och möjliggör enklare montering på byggarbetsplatsen, med en påverkan av kostnaderna som resultat.
Detta element har i tidigare arbeten visat stor potential. Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka den potentialen och beskriva dess beteende och bärförmåga, för att sedan bli ett godtaget konstruktionselement i en brokonstruktion.
Arbetet som utförs i projektet kommer bland annat att innehålla optimering, påvisande av strukturellt beteende, livscykelanalyser och undersökningar avseende utmattning.

Deltagare

Mohammad Al-Emrani (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Rasoul Atashipour

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Peter Nilsson

Bygg- och miljöteknik

Finansiering

Statens vegvesen

Projekt-id: 2011 067932
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Trafikverket

Projekt-id: 2016/74818
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-08