Analys av genomslag i vindkraftparker med 36 kV kabelnät och vakuumbrytare
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Ett flertal vindkraftägare och nätägare i Sverige har erfarit problem med genomslag i olika apparater vindkraftsparker med 36 kV-kabelnät bestyckade med vakuumbrytare. Projektets syfte är att undersöka hur högfrekventa transienter i ett kabelnät påverkar anslutna komponenter. Såväl generering som propagering och apparatskydd studeras. Analys av olika jordningssystem ska genomföras och hur transienterna påverkar anslutna objekt. Målet med projektet är att fastställa faktorers betydelse för generering och propagering av transienta överspänningar samt vilka skydd som kan behövas.

Deltagare

Tarik Abdulahovic (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Torbjörn Thiringer

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-29