Experimental and numerical investigations of cooling air flow in hydro power electric generators
Forskningsprojekt , 2012 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Håkan Nilsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Valery Chernoray

Forskningsprofessor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Hamed Jamshidi

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Finansiering

Elforsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-28