Matavfall till Energi – Att underlätta insamling av matavfall i flerbostadshus
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Detta projekt har som syfte att närmare förstå vad som hindrar sortering av matavfall i flerbostadshus. I projektet har en jämförelse gjort av olika befintliga infrastrukturlösningar för matavfallssortering. Projektet har testat att genomföra några mindre ändringar i sorteringssystemen, och för- och nackdelar av varje infrastruktur har identifierats. I nästa steg har förbättringsförslag tagit fram tillsammans med involverade aktörer.

Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, Poseidon AB, Renova, Smedlund AB and Kretslopp och Vatten.

Projektledare: Isabel Ordoñez & Gisela Webber

Deltagare

Isabel Ordonez Pizarro (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Oskar Rexfelt

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Poseidon

Angered, Sweden

Renova

Göteborg, Sweden

Smedlund Miljösystem

Västra Frölunda, Sweden

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/ma...

Senast uppdaterat

2019-12-04