Charcoals and chloride effects
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mark Foreman (kontakt)

Docent vid Kärnkemi

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-19