Återvinning av NiCd och alkaliska batterier
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Använda batterier är en koncentrerad källa till potentiellt värdefulla metaller. Projekt ska ta fram effektiva pyro- och hydrokemiska metoder för separation av metaller från ett förbehandlat batterimaterial vilket förväntas bidra till bättre resursutnyttjande.

Deltagare

Christian Ekberg (kontakt)

Professor vid Kärnkemi

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-29