Utveckling av svetsbarhetsmetodik och förståelse för varmsprickor i pann- och gasturbinmaterial
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Projektet syftar till att bidra till ökad förståelse för uppkomst av varmsprickor under svetsning och utveckling av metodik för att kvantifiera dessa. Projektet bidrar även till att generera svetsbarhetsdata för material samt ge rekommendationer till hur man kan förbättra svetsbarheten för de aktuella materialen. Detta ger möjligheter till förbättrad tillverkning och kan indirekt bidra till ökad verkningsgrad i gaturbiner samt indirekt även ökad tillgänglighet i gas- och ångturbiner som använder förnybara bränslen.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Joel Håkan Andersson

Projektledare forskning vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Sukhdeep Singh

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Högskolan Väst

Trollhättan, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 40893-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-14