Strategisk innovationsagenda för solel
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Med ett ökat behov av omställning inom energisektorn till förnybar produktion samt till följd av en kraftig prisreducering av solcellsmoduler har marknaden för solel vuxit exponentiellt de senaste åren. Denna utveckling skapar goda tillväxtmöjligheter för svensk industri som potentiellt kan tillgodose marknaden de ökade behoven men behöver öka förståelsen gentemot denna bransch. Syftet med denna agenda är att ta fram en färdplan för hur vi i Sverige skall stärka industrin och samhällets mottagarkapacitet för att dra nytta av den globala utvecklingen av marknaden för solel.

Deltagare

Björn Sandén (kontakt)

Professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-05927
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16