Reduktion av kostnaden för CO2-avskiljning i processindustrin
Forskningsprojekt, 2015 – 2019

Det föreslagna projektet är ett konsortium av norsk och svensk industri och akademi för att utveckla kostnadseffektiv implementering av koldioxidavskiljning (CCS) på svenska energiintensiva industriprocesser i samverkan med andra nödvändiga omställningar av energisystemet. Projektet bedöms ha hög industriell relevans, då kostnaderna för koldioxidavskiljning bedöms vara en utmaning för teknikens framtid.

Deltagare

Fredrik Normann (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

AGA Norway

Oslo, Norway

Elkem

Oslo, Norway

Global Carbon Capture and Storage Institute (GCCSI)

Canberra, Australia

Høgskolen i Telemark

Telemark, Sweden

Norcem

Oslo, Norway

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SSAB AB

Stockholm, Sweden

Swerim AB

Kista, Sweden

Tel-Tek

Porsgrunn, Norway

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P40445-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-30