Reduktion av kostnaden för CO2-avskiljning i processindustrin
Forskningsprojekt , 2015 – 2019

Det föreslagna projektet är ett konsortium av norsk och svensk industri och akademi för att utveckla kostnadseffektiv implementering av koldioxidavskiljning (CCS) på svenska energiintensiva industriprocesser i samverkan med andra nödvändiga omställningar av energisystemet. Projektet bedöms ha hög industriell relevans, då kostnaderna för koldioxidavskiljning bedöms vara en utmaning för teknikens framtid.

Deltagare

Fredrik Normann (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

AGA Norway

Oslo, Norway

Elkem

Oslo, Norway

Global Carbon Capture and Storage Institute (GCCSI)

Canberra, Australia

Høgskolen i Telemark

Telemark, Sweden

Norcem

Oslo, Norway

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

SSAB AB

Stockholm, Sweden

Swerim AB

Kista, Sweden

Tel-Tek

Porsgrunn, Norway

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P40445-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-30