Energieffektiv fallfilmsindunstning genom strukturerade värmeytor
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Projektet syftar till att utveckla ny, kostnadseffektiv indunstningsteknik genom effektivare värmeytor som kan användas i massa- och pappersindustrin (indunstning av svartlut) samt mejeriindustrin. Projektet avser processförbättring och teknikutveckling som är relevant för industrin. Den teknik som avses används i dag i tubvärmeväxlare och att studera samma teknik för annan tillämpning ses som intressant då energianvändningen minskar om en mindre och effektivare yta används.

Deltagare

Anders Åkesjö (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Mathias Gourdon

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Srdjan Sasic

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Lennart Vamling

Gästforskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Samarbetspartners

Tetra Pak

Lund, Sweden

Valmet

Tampere, Finland

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-01