Ickelinjära och viskösa effekters inverkan på energiomvandlingen hos flytande vågkraftverk
Forskningsprojekt, 2015 – 2017

Projektet syftar till att utveckla icke-linjära och beräkningseffektiva simuleringsmodeller för att utvärdera hur elproduktionen från flytande vågkraftverk påverkas av viskösa och icke-linjära effekter. Inom projektet kommer även metoder för bl.a. våggenerering och absorption att utvecklas, med målet att göra simuleringarna tillräckligt snabba för att kunna användas i industrin. Målet med projektet är att ha utvecklat modeller som kommer göras fritt tillgängliga som en vågenergimodul inom open-source plattformen OpenFOAM.

Deltagare

Claes Eskilsson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 40428-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-02