Ickelinjära och viskösa effekters inverkan på energiomvandlingen hos flytande vågkraftverk
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Projektet syftar till att utveckla icke-linjära och beräkningseffektiva simuleringsmodeller för att utvärdera hur elproduktionen från flytande vågkraftverk påverkas av viskösa och icke-linjära effekter. Inom projektet kommer även metoder för bl.a. våggenerering och absorption att utvecklas, med målet att göra simuleringarna tillräckligt snabba för att kunna användas i industrin. Målet med projektet är att ha utvecklat modeller som kommer göras fritt tillgängliga som en vågenergimodul inom open-source plattformen OpenFOAM.

Deltagare

Claes Eskilsson (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-02