Millimeter Wave Massive MIMO Gap Waveguide Antenna Module Design Based on Pick and Place Technique
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Det sätt de traditionella RF vågledarkomponenter tillverkas och används i sådanna antennsystem i dag, tillåter inte kostnadseffektiv pick and place monteringsteknik för massproduktion. Som ett resultat kan produktionskostnaderna inte sänkas under en viss gräns. I detta projekt, föreslår vi också att i verkligheten montera vågledarkomponenter såsom filter och fördelningsnät med pick and place teknik för testa tillvägagångssättet. På längre sikt hoppas vi att bygga upp en komplett RF produkt som därmed kan tillverkas på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Deltagare

Ashraf Uz Zaman (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-10