Millimeter Wave Massive MIMO Gap Waveguide Antenna Module Design Based on Pick and Place Technique
Research Project, 2015 – 2017

Det sätt de traditionella RF vågledarkomponenter tillverkas och används i sådanna antennsystem i dag, tillåter inte kostnadseffektiv pick and place monteringsteknik för massproduktion. Som ett resultat kan produktionskostnaderna inte sänkas under en viss gräns. I detta projekt, föreslår vi också att i verkligheten montera vågledarkomponenter såsom filter och fördelningsnät med pick and place teknik för testa tillvägagångssättet. På längre sikt hoppas vi att bygga upp en komplett RF produkt som därmed kan tillverkas på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Participants

Ashraf Uz Zaman (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Communication, Antennas and Optical Networks

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-01387
Funding Chalmers participation during 2015–2017

Publications

More information

Latest update

2020-09-10