Generisk förbränningsforskning: GEN-CECOST
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Syftet med projektet är att med grundläggande forskning utveckla verktyg, avancerad diagnostik och modellering för djupare förståelse och ökade kontrollmöjligheter av förbränningsprocesser. Forskningen inom projektet utgör en kunskapsbas för verksamheten inom Kompetenscentrum CECOST samt andra närliggande verksamheter. Projektet bidrar till kunskapsuppbyggnad inom förbränningsområdet, vilket på sikt kan bidra till ökad konkurrenskraft för svensk industri, minskad klimatpåverkan samt till utvecklingen mot ett hållbart energisystem.

Deltagare

Henrik Thunman (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Henrik Ström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P38913-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Chalmers kraftcentral

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-20