Makerspace i skolan
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Projektet ska bidra med utveckling av ny ämnesspecifik metodik kring skapande med IT som material samt utveckla och sprida beprövad erfarenhet inom området makerkultur mellan lärare, skolor och skolhuvudmän. Det övergripande målet är att utveckla Sveriges utbildningssystem inom makerkultur, makerspace och programmering. Efter genomfört projekt bedrivs makerkultur och programmering som regelbunden verksamhet hos minst 40 skolhuvudmän. Det finns också minst 25 etablerade miljöer runt om i landet med särskild kompetens avseende makerkultur inom avgränsade områden såsom olika skolformer samt forskningsinstitut och science centers med möjlighet att sprida och dela sin kompetens. Vidare har projektet på ett konkret sätt bidragit till policyskapande för införande av makerkultur, makerspace och programmering i skolan.

Deltagare

Eva Eriksson (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers)

Samarbetspartners

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Interactive Institute Swedish ICT AB

Göteborg, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Sollentuna Kommun

Sollentuna, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-02319
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Projektets webbplats

http://makerskola.se/

Senast uppdaterat

2015-11-14