Extrema Episoder
Forskningsprojekt, 2012 – 2014

Extremt väder, värmeböljor, stora översvämningar, våldsamma stormar är fruktade konsekvenser av klimatförändringar. Finanskriser hänger nära samman med stora förändringar i priser av olika värdepapper. Bilolyckor är ofta påverkade av extrema trafiksituationer eller extremt föraruppförande. Extremvärdesstatistik är den gren av statistiken som sysslar med analys av extrema värden. Det kan gälla den högsta (eller lägsta) temperaturen under ett år, eller det största nedgången av ett aktiepris under en krisperiod. Emellertid är det inte bara det mest extrema värdet som är viktigt, utan ofta också hela uppförandet av en extrem episod. T.ex. orsakas dödsfall under en värmebölja - värmeböljan 2003 i Europa beräknas ha lett till tiotusentals dödsfall - kanske inte av den maximala temperaturen, utan istället av en följd av nätter med mycket höga temperaturer. Det är inte bara det största prisfallet, utan hela prisutvecklingen under en finansiell krisperiod som är viktigt. På liknande sätt är hela det förlopp som leder till en bilolycka av intresse. Målet för detta projekt är att utveckla statistiska metoder för sådana Extrema Episoder. Detta är ett hittills nästan outforskat område fyllt med spännande utmaningar. Första steget är att finna goda modeller, dvs. bra sätt att beskriva uppförandet av en extrem episod. När modellerna väl är konstruerade måste man utveckla metoder att anpassa modellerna till observationer och att mäta hur väl modellerna beskriver verkligheten. Detta innebär att man måste lösa både lätta och svåra matematiska problem samt utveckla nya beräkningsmetoder. I projektet kommer vi också att använda de nya metoderna till att svara på viktiga frågor om extremt väder: I vilken utsträckning liknar de extrema episoder som finns i resultaten av stora klimatmodeller de extrema väderepisoder som vi redan upplevt? Hur förändras extrema klimatepisoder med tiden? Blir de vanligare? Blir de våldsammare? Kommer de extrema episoderna att få ett annorlunda förlopp än de tidigare har haft? Vi kommer också att utveckla metoder för bättre hantering av finansiella risker och för att svara på frågor om trafiksäkerhet. Projektet kommer att utnyttja ett stort nätverk av svenska och internationella samarbetspartners, som består av forskare inom matematik, statistik, klimatvetenskap, ekonomi och säkerhetsforskning. En styrka hos projektet är att det innehåller expertis som spänner över hela området från matematik till omfattande erfarenhet av att använda statistik för att svara på viktiga frågor från andra ämnesområden.

Deltagare

Holger Rootzen (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2011-5479
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2017-08-25