Syntes av Grafenliknande Material för Organisk Elektronik
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ergang Wang (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Zhaojun Li

Doktorand vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2015-05834
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-05