Design av komponenter och system för kostnadseffektiv elektriskt framdrivning av el- och elhybridfordon
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Ett flaskhals i utvecklingen av energieffektivare fordon genom elektrifiering är den högre tillverkningskostnad det medför. Detta projekts övergripande mål är att ta fram kostnads- och energieffektiva samt kompakta elsystem för elektrifierade fordon, såväl hybridiserade som rena elfordon.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-12-10