Konkurrenskraftig produktion av läkemedel
Forskningsprojekt , 2011 – 2012

Competitive manufacturing of pharmaceutics

Deltagare

Anette Larsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Farmaceutisk teknologi

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Mer information

Senast uppdaterat

2016-01-17