Biobaserad produktion av akrylater
Forskningsprojekt , 2010 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lisbeth Olsson (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2010-02597
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2017-01-26